Otkup i prodaja cementa i kreča

Otkup i prodaja cementa i kreča

Cement je gređevinski materijal koji se meša sa šljinkom, peskom ili ustnjenim kamenjem uz dodatak vode za pravljenje betona ili maltera za zidanje ciglama i blokovima. Za sve poslove u građevinarstvu možda i jedan od osnovnih i najvažnijih materijala bez koga se teško može nešto izvesti. Cement se odlikuje lakom obradom, primenjuje se na jednostavan način i odlično se vezuje sa vodom, i što je najvažnije u građevinarstvu postojan je.

Postoji više vrsta cementa kao što su:

  • portland cement
  • boksutni
  • pucolan

Cement ce najviše koristi za pravljenje betona, koji vremenom očvrsne, nakon mešanja i ugrađivanja, zbog hemijskog procesa hidratacije. Voda reaguje sa cementom koji ima cilj da povezuje sve ostale komponente u smeši i na kraju se dobija tvrd materijal kao kamen. Sve ovo ga čini materijalom koji se najviše koristi u svetu od svih veštačkih materijala.

Otkup i prodaja kreča

Osim za pravljenje maltera od čistog cementa u građevinarstvu se koristi malter od kreča. Najviše se koristi za pripremu maltera za malterisanje i zidanje od cigli i blokova, ali i proizvodnju nekih vrsta silikatne opeke. kao se pravi malter od kreča? Mešanjem gašenog kreča i vode i to toliko dok se ne dobije krečno mleko, sve vereme se dodaje pesak uz konstantno mešanje. Ako se koristi kkreč u džakovima odnosno praškasti kreč, prvo se mešaju pesak i kreč. a tek posle dodaje voda. Ovde je vezicni materijal kreč, dok se može i koristiti i kreč i cemet istovremeno za spravljanje maltera.

Najčešće se upotrebljavaju četiri vrste kreča

  • živi kreč, koji je običnu u grumenima kako kamenje i u dodiru sa vodom prelazi u gašeni kreč
  • gašeni kreč koji se dobija tako što se živi kreč gasi vodom u bazenima
  • hidratisani kreč se pakuje u vreće i to gašeni kreč u prahu
  • hiraulični kreč koji ima najveću čvrstoću i prelaz je između klasiočnog kreča i cementa, postojaniji od prethodna tri

Bilo da vam treba cement ili kreč, očekujemo Vas na našem stovarištu.

Related Posts

No related posts found.